кърлежи отблизо

Кърлежи – видове кърлежи и препарати за обработка против кърлежи

Акценти в статията

Кърлежи – анатомия, развитие, видове

Латинското наименование на вида кърлежи е Ixodoidea. Това са малки безкрили паразити, паякообразни от подклас Акари. Те се хранят чрез кръвосмучене от бозайници, птици, влечуги и земноводни. Кърлежите разпространяват много инфекциозни болести, като най-известната сред  тях е Лаймска болест. Поради тази причина, много хора прибягват до различни мерки, като най-често използваната е пръскане срещу кърлежи.

Анатомия и етапи в развитието на кърлежите

Кърлежът наподобява на външен вид малък паяк. Според вида и фазата на кърлежа, той може да бъде различен по размер – достига до няколко милиметра. Размерът е променлив, в зависимост от етапа на развитие и консумираната кръв.

Женските кърлежи в гладно състояние са дълги от три до четири мм, докато мъжките са по два милиметра и половина. Тялото се състои от труп и хоботче и е покрито с хитинова обвивка. Основата му има квадратна, правоъгълна или шестоъгълна форма. Едни видове имат очи, други – не. На гърба се намира хитинов щит, който при мъжките кърлежи покрива цялото тяло, а при женските – една част от предния край. Някои видове имат коремни, анални и други щитчета. Тези и други образувания по тялото служат за диференциален белег при различните родове и видове. Крайниците са съставени от 6 членчета. Половият отвор е разположен между втория чифт крайници, аналният – зад четвъртия, като при някои видове той е заобиколен отпред с преанална бразда.

Кърлеж отблизо

Всички кърлежи имат по осем пипала или крака, а ларвите и нимфите им са с по шест.Чрез сетивните си органи те усещат жертвата по отделените топлина и аромат. За да се превърнат във възрастни твърди кърлежи тези паякообразни акари преминават през четири фази на развитие – яйце, ларва, нимфа и кърлеж.

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА КЪРЛЕЖИТЕ

Схема на етапите от развитието на кърлежа - Саниста ВИП

 

Кърлежите се закрепват за жертвата с помощта на хоботчето, което се намира в горната част на тялото. То служи за пробиване на кожата и смучене на кръв. Между предните пипала на кърлежа са обособени чифт челюсти, които разрязват кожата и защитават хоботчето. Този хобот, с който кърлежите смучат кръв от жертвата си, представлява снопчета от наредени едни зад други връхчета на стрели. Те лесно проникват в кожата. Структурата наподобява котва, а насочените назад куки препятстват измъкването.

Схема за начина на захващане на кърлежа към жертвата - Саниста ВИП

Когато започнат да се хранят, кърлежите изпускат от жлезите си лепкав секрет, който ги прикрепва към жертвата си като в циментова обвивка. Тази лепкава течност се отделя в мястото на смучене временно. След като приключи наяждането, това лепило се разгражда напълно и освобождава кърлежа, който пада на земята.

Кърлеж прикрепен за човешко тяло и смучи кръв - Саниста ВИП

Всички кърлежи са с висока плодовидост. За една до три седмици, оплодената женска снася до 4000 яйца. Те се отделят от женските кърлежи след наяждане и падат от приемника. Женските кърлежи след оплождането се хранят основно с кръв, а мъжките умират скоро след ухажването.

Така изглежда вече нахранен кърлеж

Така изглежда нахранен кърлеж

Видове кърлежи и периоди на активност

В България се срещат шест рода, като всеки от тях има различни специфики – това са според вида, семейството (твърд или мек), стадия на развитие, пол, брой и тип приемници, по които паразитира. От род семейство , меки или твърди, кърлежите у нас наброяват като видове 40. В мащабен аспект са над 850. Тези, които най-често се срещат са иксодови кърлежи. Те се намират по зелените терени в извънградски и градски среди, по паркове, градини и детски площадки.

Най – разпространените видове кърлежи в България

 • Ixodes – най-често срещаните твърди кърлежи, като у нас се наблюдават 12 вида от този род. Притежават дълго хоботче и палпи. Очи липсват при тях. Задният ръб на тялото е гладък и ограничен с успореден вал. Имат преданална бразда. Те са малки по размери и нападат овце, крави, едри домашни и горски животни. Ларвите се прицелват в дребни гризачи и животни. Този вид кърлеж обитава пасища, гори планини, но може да се срещне и в жилищни и градски площи и паркове. Среща се в началото на пролетта и в късната есен. Пренася кърлежов енцефалит, туларемия, Лаймска болест и други.
  Карлеж от вид Ixodes - Саниста ВИП
 • Hyalomma – този вид кърлеж е носител на Кримската Хеморалгична треска. Ларвите им нападат един гостоприемник, а нимфите и възрастните форми се закачат за друг. Те развиват бърза устойчивост към препаратите и се срещат най-дълго от февруари до декември в различни си форми на ларва, нимфа и има го. Кърлежите от този род имат дълго хоботче и големи орбитални очи. Задният ръб е фестониран. Има над анална бразда. Мъжките имат добре обособени анални, над анални и субанални щитчета.
  Кърлеж вид Hyalomma - Саниста ВИП
 • Dermacentor– това е така наречения „кучешки кърлеж”, който е по-едър и паразитира по хищници, кучета и други дребни животни. Вирее сред ливади, дървета и тревни площи. Той пренася заболявания като кърлежов енцефалит, рикетсиоза, туларемия, ку-треска, пироплазмоза по кучета и други. Този кърлеж има отличителна шарка по гърба и тялото.
  Кърлеж под микроскоп
 • Haemophysalis – разпространен е навсякъде в България през пролетно-есенния сезон. Живее до 3 години. Пренася кърлежов енцефалит, ку-треска, бруцелиоза, рикетсиоза и кърлежов петнист тиф.
  Кърлеж от вид Heamophysalis - Саниста ВИП
 • Rhepicephalus– това е кафяв кучешки кърлеж, който може да напада и котки и дребни животни, а също така и хора. Развива се доста бързо и до 4 месеца може да стане възрастен. Неговият активен сезон е през късна пролет до ранна есен и снася два пъти годишно яйцата си. Женските полагат своите яйца след като се напият с кръв, по пукнатини и цепки или дупки в стената.
  Вид кърлеж
 • Boophilus– кърлежите от този род имат късо хоботче с шестоъгълна основа и къси палпи. Първата кокса е слабо разцепена по средата. Анална бразда и фестони няма. Мъжките екземпляри имат слабо развити анални и Нада нални щитчета. BoophiluscalcuratusBirulaе едногостоприемников кърлеж, който се среща през есента, най-често при преживните животни. Подходящи условия за развитие осигуряват предпланинските и полупланинските райони с храстова и гориста растителност. Влага и топло време са необходими условия за неговото развитие.
  Кърлеж от вид - boophilus, както и останалите са клас акари и са преносители и причинители на редица болести.

Съществуват и други различни видове кърлежи, меки и твърди. Често срещани кърлежи са кокошинките, крастните кърлежи и тези, причиняващи Свинската чума.

Кърлежите много трудно могат да бъдат идентифицирани като видове, освен ако не се използва микроскоп. Сред основните признаци за разпознаване са размера, окраската, дължината, формата на хоботчето, големина и място на анален отвор и други фактори. Важно е кърлежът да се извади правилно, като се запази хоботчето и тогава може да бъде идентифициран.

Разпространение и периоди на активност

Кърлежите се срещат в зелени тревни райони с висока влажност и сянка. Крият се в гори, гъсталаци, ниски храсти и плевели. Когато кърлежът нападне жертвата си, той пропълзява по тялото, търсейки окосмена, топла и влажна част, на която да се закачи. Предпочитани места са свивките на коленете, подмишницата, в косата, зад ушите или близо до скалпа.

Кърлежи през зимата

Да, има ги, стига температурата да е над 7 градуса. Вярно че активните периоди на кърлежите са през май и юни месец, но се срещат и през есенните и зимни месеци. Често първи регистрирани ухапвания от кърлеж има още през февруари месец.

Инфекциозни заболявания, които се причиняват и предават от кърлежи

Лаймска болест

Това е най-разпространената болест, която се предава от кърлежи. Първата фаза на болестта започва след инкубационен период от 3 до 30 дни. Той се характеризира със зачервяване на кожата, което достига до диаметър от 5 см., там където е мястото на ухапване и това петно се разширява. Освен зачервяването по кожата, болестта има и други симптоми, като увеличени лимфни възли в областта на ухапването, отпадналост на организма, температура, болки в мускулите и ставите, главоболие.

При вторият стадий, който се развива месеци след инфектирането, пациентите се оплакват от умора, проблеми с концентрацията и световъртеж. Има наличие на изпотяване и епизоди със силно учестен пулс. При третият стадий се проявяват усложненията и Лаймската болест става нелекувана. Това се случва години след заразяването. Клиничните прояви са хронични възпаления на ставите, атрофия на зрителния нерв, нарушения на паметта. Лечението на Лаймската болест се провежда в зависимост от стадия на болестта. Много важна е ранната диагностика и навреме приложеното лечение.

Лаймска болест породена от кърлеж

Марсилска треска

Тя се предава чрез ухапване от кучешки кърлеж. В по-редки случаи заразата става и при попадане на телесното съдържание от кърлежа през конюктивата и при размачкването му с пръсти. На ухапаното място често се появява тъмно петно, покрито с коричка, което остава незабелязано в повечето от случаите. Заболяването започва с висока температура, главоболие, мускулни болки, отпадналост, гадене. След 3-4 дни се появява характерен обрив по цялото тяло, с което се влошава състоянието на болния. В случай, че не се лекува, може да се стигне до тежко засягане на черния дроб, бъбреците, нервната система и поява на кръвоизливи.

Обрив на Марсилска треска след ухапване от кърлеж - Саниста ВИП

 

Кримска-конгохеморагична треска

Това е една от най-тежко протичащите болести, предавани с кърлежи. Заразяването може да стане освен чрез ухапване от кърлеж и с допир с кръвта на болния при обслужването му в медицинско заведение или по време на изследване. Симптомите са подобни при грипно заболяване. В последствие обаче се появяват обилни кръвоизливи от кожата, от венците и вътрешните органи. Болестта може да доведе до фатален край.

Кримска треска след ухапване от кърлеж - Саниста ВИП

Хеморагична треска с бъбречен синдром

Разпространява се чрез замърсени храни и води от гризачи, кърлежи, както и по въздушно-прахов път.

Кърлежов енцефалит

Това заболяване е остро заразно и има поражения на нервната система. Източници на заразата са гризачи и птици и кърлежите по тях.

Ку-треска

Основен разпространител на Ку-треската са селскостопанските животни, а именно крави, кози, овце. Заразяването на човек става при вдишване на пръски или прах, съдържащи причинителя или при консумиране на заразени продукти. За да се избегне Ку-треската е важно млякото да се консумира само след термична обработка.

Кърлежи по кучетата и заболявания които причиняват

Тези неприятни малки гадинки, които паразитират върху различни приемници, често нападат и домашните кучета. За разлика от нас хората, които можем да се предпазим, като сме добре обути и облечени, когато ходим из тревни площи, то нашите домашни любимци кучетата са изложени на по-голям риск. Кърлежите могат да се впият на всяко място от тялото на кучето, но предпочитани са главата, врата или между пръстите на лапите. За да си гарантирате спокойствието за вас и вашия любимец е добре да се вземат превантивни мерки против кърлежите.

Можете да се посъветвате с ветеринаря си или да потърсите от разпространените средства на пазара. Противопаразитните каишки са едно от най-добрите средства за защита. Те имат продължителен ефект – от 6-8 месеца, като зависи и от количеството козина и размера на кучето, както и от популацията на кърлежите в определеното място. В случай, че се използва тази превантивна мярка е необходимо задължително да миете ръцете си след като галите любимеца си, особено през първите 2 седмици след слагането на каишката.

Друга мярка за защита на вашето куче могат да бъдат различни препарати, като например капките против бълхи и кърлежи. Те избиват паразитите бързо, но изискват по-честно нанасяне – в горната част на врата на кучето, защото там не може да ги оближе.

Кърлеж забит на куче

Опасни заболявания, които могат да се причинят от кърлежи при кучетата са:

Парализа

Стига се до схващане на мускулите и затруднено дишане. Ако не се лекува дълго време, може да доведе и до смърт от задушаване. В повечето случаи стопаните забелязват на време симптомите, които са: задъхване, по-ниска активност, забавени движения, сух нос, липса на апетит и цялостна отпадналост.

Лаймска болест

Бактерията, която причинява тази болест се предава на кучето, ако кърлежът е бил забит в тялото поне две денонощия. Симптомите са: болка в ставите, като често се изразява в нежелание за движение или накуцване; треска и отпадналост; липса на апетит и подувания около ставите.

Петнист тиф

Проявява се по кожата на кучето, като се образуват малки до средно големи петънца, които са трудно забележими. В началото на болестта и при дългокосместите кучета са по-трудно видими. Симптомите са: треска и липса на апетит; задържане на вода, което може да се забележи с подуването на крайниците; отпадналост и нежелание за движение; рязко отслабване; болка в корема, което е доста характерен признак.

Средства за борба с кърлежите

Премахване на кърлеж

След като сте установили, че имате захванат кърлеж, следва да се пристъпи към незабавното му изваждане от кожата. Паразитът не бива да престоява дълго време, впит в гостоприемника. Съществуват противоречиви мнения и начини за изваждането на кърлеж. Някой от съвременните уреди за това са:

 • Нимфия (Nimphia) – представлява метална примка за безопасно отстраняване на кърлежи от човешкото тяло.
  Приспособление Nimphia за изваждане на кърлеж - Саниста ВИП
 • Savecard – специално разработено механично средство за изваждане на кърлежи или други забити в кожата неща. Наподобява по размери кредитна карта и може да се носи в портфейла или на удобно място, където да е винаги под ръка, след излети сред природата.

Инструмент за вадене на кърлеж - Саниста ВИП

 

Съществуват противоречиви мнения за това как се вади кърлеж. Всички сме чували за съвети от рода как трябва да се върти кърлежа обратно на часовниковата стрелка и да се маже с олио, но именно те са грешни практики, казват специалистите. Кърлежът не трябва да се задушава с мазни течности или да се стресира, тъй като връща кръвта, която е погълнал и точно тогава се създава риск от заразяване.

За правилен метод се счита ваденето с пинцета, като се захваща най-близо до кожата, където е хоботчето и се издърпва нагоре. В случай, че се скъса хоботчето, то следва да се извади с чиста игла. При тази манипулация се препоръчва да се използват ръкавици, като се пазят ръцете от изцапване докато се вади кърлежа. Препоръчва се да се дезинфекцира мястото, където е бил кърлежа и да се наблюдава известно време дали има поява на черно петно или растеж на петното. Консултацията със специалист е задължителна в случай на тези признаци.

Изваждане на кърлеж с пинцета - Саниста вип

Препарати против кърлежи

 • Репелентна силиконова гривна с контейнер от цитронела против комари и кърлежи – съдържа компоненти, отблъскващи насекомите, като блокира невроните им пътища и пречат на тяхното свободно движение и обмяна на веществата. Тази гривна е удобна и подходяща за употреба, когато сте на отдих сред природата. Лесно се носи и от деца.
 • Айкън – един от широкоспектърните препарати за борба против кърлежите.
  Препарат против кърлежи - Айкън - Саниста вип
 • Бандит – обработват се тревни площи, паркове и алеи за борба срещу кърлежи и бълхи. Подходящ за употреба за градината и дворното място.
  Препарат Бандит за предпазване от кърлежи - Санисра ВИП
 • Фендона – бързодействащ препарат, който се различава от останалите по това, че съдържа микроскопични частици, които полепват по всички видове повърхности (дърво, стъкло, тухла, зидария). Те остават ефективни срещу всички видове насекоми дълго време.
  Препарат за борба с кърлежи - Фендона 60 - Саниста ВИП
 • Bros – Предлагат спрейове против комари и кърлежи. Впръсква се по кожата и действат отблъскващо на насекомите.
 • Аерореп – репелент против комари и кърлежи, който може да се нанася и върху външната страна на дрехите.

За по-крупни предпазни мерки, като обезпаразитяване на големи райони с тревни площи, се използва професионалната помощ за борба с вредителите на специализирани фирми. С настъпването на топлите дни, в градските паркове и площадки следва да се направи пръскане против кърлежи, за да се спре навреме и популацията им. Това се извършва с ръчна, моторна техника или машинни агрегати, в зависимост от условията на терена. Необходимо е да се направи масивно напръскване на цялата зелена площ, за да бъде по-ефективна борбата с кърлежите.  Тревните площи се обезпаразитяват рано сутрин или надвечер, когато не е толкова горещо. За целта е необходимо да не вали дъжд. По преценка на фирмата – обезпаразител, се прилагат професионални препарати, които имат бърз унищожаващ ефект. Целта е да се убият на момента живите форми на кърлежите.

Всички ние обичаме да прекарваме голяма част от времето си на открито. Децата най-често си играят на площадки с тревни терени, а възрастните предпочитат прохладните градини и паркове, особено през летните дни и вечери. Кърлежите са част от рисковете, които крият удоволствията на открито. Добре е да не забравяме за негативите, които могат да ни причинят и да сме подготвени с превантивни мерки. За любителите на планинския туризъм и разходките из горите, има лесно преносими спрейове и уреди за премахване на кърлежи. За тези , които са предпочели да прекарат лятната си ваканция на палатка на открито, също е добре да вземат предпазни средства за борба с неприятните вредители. За по-голяма сигурност, оглеждайте често тялото си и особено меките части за забит кърлеж. При наличие на такъв, потърсете лекарска помощ. Вниманието и грижата към нас самите предразполага за по-приятни летни изживявания, без излишни неприятности.

Кърлеж отблизо

 

Оставете своя отговор

Обадете ни се!

Използваме бисквитки, за да ви гарантираме най-доброто възможно преживяване на сайта ни.

Настройки за поверителност

Когато посещавате даден сайт, той може да запазва информация във Вашия браузър, най-често под формата на бисквитки. Тук можете да управлявате кои услуги имат право да събират информация за Вас на този сайт.

Деактивирай всички услуги
Активирай всички услуги