ДДД Абонамент за Вашия бизнес

Осигурете си спокойствие чрез нашите абонаментни планове!

мъж с предпазен извършва дезинсекция в кухня

Ние от Саниста Вип ще Ви предложим ДДД абонамент за Вашия бизнес в областта на Дезинсекцията, Дезинфекцията и Дератизацията, (ДДД Абонамент) съобразено с Вашите нужди и изисквания, отговарящо на Всички законови изисквания, на които трябва да отговаря Вашият бизнес!

Технологията и времето на обработките ще бъдат съобразени с индивидуалните особености на Вашия бизнес!

Цената на ДДД абонамента, която ще Ви предложим ще бъде обсъдена с Вас след оглед и анализ на спецификата на обекта и на нуждите, които имате.

 

Професионална дезинсекция с ДДД абонамент от нас!

Провеждането и осигурява изчистването на обекта от инсекти и предотвратява новото им заселване. От основно значение е познаването на биологията на видовете, срещу които се провежда дезинсекцията и различните препарати за борба с тях. Важно е да се определи типът на обекта, който ще се обезпаразитява, да се направи преценка за вида и степента на заразеност, за да се определи технологията на обработката.

  • Успешната борба с някого изисква много добре да го даден вредител – периода и начина на размножаване, миграция, начин на хранене и т.н.
  • Технологията на обработката зависи от диагностиката на обекта – съществуват инсектицидни препарати с различно приложение в зависимост от начина и продължителност на действие или мястото за приложение – течни препарати, пасти, гелове, репеленти и др.

 

Дератизация – унищожаване на гризачи (плъхове, мишки, полевки и др.)

Вредата от даден вид вредител може да е много голяма както в епидемично отношение, така и за икономиката. Във фермата, склада, производствените помещения, търговските обекти, офис сгради и т. н. гризачите нанасят огромни загуби, като повреждат продукцията. Преносители са и на множество опасни болести.

Съществуващата нормативна уредба, задължаваща търговците и производителите да извършват професионална дезинсекция и/или дератизация на територията обектите си във връзка с ограничаване на разпространението на болести, които могат да бъдат пренесени от различните вредители и намаляване на загубите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. РЗИ и БАБХ следи за стриктното изпълнение на изискванията и ефективността на провежданите обработки. Освен това съществува голяма опасност от унищожаване на документация, компютърна и производствена техника,  прегризване на кабелите или да създадат психоза у служителите Ви!

За провеждането на ефективна дезинсекция и дератизация е важно след изчистване на обекта да се провеждат периодични поддържащи обработки. Сигурно е, че ако не се провежда профилактика, насекомите и/или гризачите отново ще се заселят. Те се пренасят със стока в магазините и ресторантите, с багаж, преминават по канализацията, по улиците и тротоарите между съседни сгради и по фасадите им, чрез дамската чанта, ако на работното ни място има от тези “гадинки”, а те минават през всякакви отвори, за да търсят нови територии, храна и т.н.

Ние разполагаме с необходимите знания и опит за да извършим качествена дезинсекция, дезинфекция, дезакаризация и дератизация и да осигурим Вашето спокойствие и сигурност, ако потърсите нашите услуги!

ДДД абонамент за Вашия бизнес – 1 правилно решение!

Поискайте оферта или ни позвънете на 0888 61 47 46!

    Please prove you are human by selecting the Key.

    Обадете ни се!