Общи условия

Общи положения

Следните Общи търговски условия се отнасят за всички сделки, сключени през онлайн магазина („онлайн магазин“ или „сайт“) на САНИСТА ВИП СС ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202719904 („Саниста ВИП“).

Настоящите Общи търговски условия могат да бъдат променяни едностранно от „Саниста ВИП“ чрез публикуване на актуализирана версия на настоящия документ на сайта. Преди завършването на всяка конкретна поръчка системата ще поиска Вашето изрично потвърждение, че сте запознат с и приемате актуалната версия на настоящите Общи търговски условия.

Регистрация

За поръчка на публикуваните в онлайн магазина артикули е необходимо да притежавате регистрация на профил в сайта. Регистрацията е доброволна и безплатна.

Регистрацията може да се извърши или по време на поръчката, или от главното меню, раздел „Моят профил“ горе вдясно в онлайн магазина чрез попълване на посочените в регистрационната форма данни. Обозначените със звездичка (*) задължителни полета изискват данни, без които не е възможно да изпълним Вашите поръчки. При създаването на профил потвърждавате, че имате навършени 18 години.

Артикули и цени

Артикулите, които предлагаме за продажба, са публикувани в онлайн магазина. В публикацията е представена информация за всеки артикул.

Всички представени в сайта цени са в български лева. Публикуваните цени на артикули са крайни и включват всички данъци и такси.

Валидни са цените, публикувани в онлайн магазина, към момента на изпращане на заявката за поръчка към „Саниста ВИП“.

Договор/Поръчка

Поръчка на артикули може да прави всеки потребител, притежаващ профил в онлайн магазина на „Саниста ВИП“.

Договори в онлайн магазина могат да бъдат сключвани само на български език.

Преди завършването на всяка конкретна поръчка системата ще поиска Вашето изрично потвърждение, че сте запознат с и приемате актуалната версия на настоящите Общи търговски условия.

С преминаването през процеса за онлайн поръчка и предоставянето на изискваните Ваши данни и след натискане на бутона „Купи сега“, Вие изпращате Вашата поръчка. След като сте изпратили Вашата поръчка, ние ще Ви изпратим имейл с потвърждение за получаването й, съдържащ всички детайли за поръчката. Това потвърждение не представлява приемане на поръчката, а служи единствено и само за уведомление, че Вашата поръчка е достигнала успешно до нас.

Всеки отделен договор за покупка влиза в сила, едва когато Ви изпратим конкретен поръчан от Вас продукт. В случай на недостиг в наличността на поръчания от Вас продукт ние си запазваме правото си да не извършим доставката, за което ще Ви информираме незабавно и ще Ви възстановим вече получени от Вас евентуални парични суми.

За да извършвате поръчки в онлайн магазина, трябва да имате навършени 18 години.

Идентичност на партньора по договора

Договорът се сключва със САНИСТА ВИП СС – ООД, освен ако изрично не е посочено друго.

Адрес:
САНИСТА ВИП СС – ООД

жк БОЯНА, ул. БОЯНСКА РЕКА бл.2 вх.Б ет.2 ап.12
1000 София
Телефон: 0888 282 490
E-Mail: sanista@sanista.net
Булстат: BG202719904

Кодекс на поведение

Ние насърчаваме безопасността на работното място, защитата на околната среда и здравето на работниците, забраняваме дисциплинарни действия и дискриминация, както и детски и принудителен труд и изискваме ясно регламентирана компенсация  при удължаване на работното време.

Съхранение на договор / Съхранение на Вашите данни за поръчка

Вашите данни за поръчка се съхраняват при „Саниста ВИП“. Вие получавате всички данни, касаещи Вашата поръчка по имейл, на предоставения ни от Вас имейл адрес при създаване на профил в онлайн магазина.

Оплаквания / Разрешаване на спорове

Съгласно действащото законодателство, ние сме длъжни да информираме потребителите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд. Европейската комисия е отговорна за създаването на платформата. Вижте европейската платформа за онлайн решаване на спорове тук: http://ec.europa.eu/odr

Все пак обаче държим да отбележим, че по принцип нямаме готовност да отнасяме спорове към Европейска платформа за онлайн решаване на спорове.

Частична недействителност

Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи търговски условия е недействителна, в сила влизат законовите разпоредби по съответния въпрос. Частичната недействителност не засяга валидността на останалите разпоредби в договора.

Защита и сигурност на данните

„Саниста ВИП“ гарантира надеждното съхраняване на всички предоставени лични данни от регистриралите се потребители на сайта.

„Саниста ВИП“ гарантира, че без Ваше съгласие данните Ви няма да бъдат събирани през онлайн магазина.

Обработването на личните Ви данни се извършва при стриктно спазване на нормативните изисквания на Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и Закона за далекосъобщенията.

Цел на събирането и обработката на данни в рамките на онлайн магазина на „Саниста ВИП“ е обработката на Вашата поръчка и нейното изпълнение от наша страна, както и предоставянето от „Саниста ВИП“ на други изрично заявени от Вас услуги, както и с цел отговаряне на запитвания от Ваша страна, за да ви помогнем при технически проблеми или да се свържем с Вас при нужда.

Вашите данни може да бъдат предоставяни на доставчици на пощенска услуга, рекламни и дигитални агенции, както и агенции, осъществяващи връзки с обществеността, с които „Саниста ВИП“ е в договорни отношения и които предоставят услуги на „Саниста ВИП“, действат като обработващи личните данни лица от името на „Саниста ВИП“ съгласно всички приложими законови норми за защита на личните данни. „Саниста ВИП“ гарантира, че съответната информация ще бъде използвана единствено след получаване на Вашето лично съгласие по отношение на обработването, извършвано от името на „Саниста ВИП“, както и че тази информация ще бъде третирана като конфиденциална.

„Саниста ВИП“ може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „Саниста ВИП“.„Саниста ВИП“ може да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон, и ако това предоставяне е нужно за изпълнение на договор, при положение, че сте дали съгласие за такова предоставяне.

С настоящето Ви информираме, че имате право да възразите срещу и/или откажете използването на Вашите лични данни по гореописания начин, в това число за целите на директния маркетинг, както и предоставянето им на трети лица. Възражение и/или отказ може да направите с уведомление за Вашето желание в свободен текст на имейл sanista@sanista.net . Имате право на достъп по всяко време до Вашите лични данни, както и да извършвате промени по тях.

„Саниста ВИП“ гарантира, че предоставената информация ще бъде използвана само и единствено в случай на изразено съгласие от Ваша страна за обработване на посочените данни, извършвано от „Саниста ВИП“, както и че въпросната информация ще бъде третирана като конфиденциална.

Интернет, информационен бюлетин, мейлинг, запитвания

По Ваше желание „Саниста ВИП“ или агенция подизпълнител на „Саниста ВИП“ Ви изпраща информация за разнообразни продукти и услуги, както и интересна информация за наши събития.

В случай че с клик върху определения за целта бутон се съгласите да получавате информационен бюлетин на „Саниста ВИП“, трябва да бъдете наясно, че Вашите въведени лични данни (име, фамилия, улица/номер на улица, адрес, пощенски код, населено място, рождена дата, имейл адрес) ще бъдат съхранени и обработвани от „Саниста ВИП“.

По всяко време Вие можете да се откажете от дадено съгласие чрез изпращане на писмо до САНИСТА ВИП СС – ООД, гр. София, жк БОЯНА, ул. БОЯНСКА РЕКА бл.2 вх.Б ет.2 ап.12, с ключова дума “защита на данните” или по електронен път на имейл sanista@sanista.net. Освен това можете да се откажете от получаването на информационен бюлетин с новини от „Саниста ВИП“ чрез клик върху линка „Отписване от Нюзлетъра“ в самия информационен бюлетин.

Приложимо право

За всички спорове, произтичащи от сключването на търговски договор с „Саниста ВИП“ са в сила изключително разпоредбите на българското законодателство.

Контакт със „Саниста ВИП“

В случай че имате допълнителни въпроси относно нашия онлайн магазин, моля обадете се на тел. 0888 282 490 или ни пишете на имейл адрес: sanista@sanista.net

Последна актуализация: 13.07.2018 г.


Използваме бисквитки, за да ви гарантираме най-доброто възможно преживяване на сайта ни.

Настройки за поверителност

Когато посещавате даден сайт, той може да запазва информация във Вашия браузър, най-често под формата на бисквитки. Тук можете да управлявате кои услуги имат право да събират информация за Вас на този сайт.

Деактивирай всички услуги
Активирай всички услуги