Гризачи и ДДД услуги по дератизация и дезинфекция се изпълняват от Саниста ВИП.

Борба с гризачите: ефективни начини да се справим с мишки и плъхове

Какво знаем за гризачите и кои са ефективните методи за дератизация?

Борбата с гризачите е трудно начинание. Единствено хората, които са изпадали в тази ситуация, са наясно с проблемите и затрудненията. Въпреки че в днешно време различни видове гризачи са се превърнали в чудесен избор за домашен любимец, присъствието на мишки и плъхове винаги е нежелано.

Когато става въпрос за нашия дом, съвсем нормално е да разглеждаме вредните видове животни като натрапници, които нямат място там. А ако се появят в търговски площи или складове, мишките означават материали загуби, глоби и редица пропуснати ползи. Затова от край време ние, хората, търсим най-ефективните начини да се справим с гризещите вредители. Това означава не само да се преборим с натрапниците, но и да се предпазим от последващи набези. Накратко казано, имаме нужда от успешна превенция. Мерките за унищожаване на гризачите се наричат дератизация. Тя включва не само справянето с мишките, които вече обитават дадени помещения, но и предотвратяването на последващи вредители. Има редица способи за дератизация, но те са ефективни единствено когато ги прилагаме правилно и сме наясно с мащабите на проблема.

Гризач - плъх. Борбата с гризачите е трудна и една от причините е, че са много бързи.

Защо е трудна борбата с гризачите?

Първо, нека да поговорим за трудностите, които срещаме, когато искаме да се отървем от плъховете и мишките. Няма как да отречем един очевиден факт, а именно, че те са изключително бързи. Това автоматично прави много от механичните способи за унищожаване неефективни. Ловкостта и рефлексите които имат, им дават сериозно предимство спрямо редица от утвърдените решения. По този начин на практика унищожаваме само част от мишките, които обитават дадено място, но набезите на останалите продължават. Не след дълго сме в абсолютно същата ситуация.

Това ни довежда до втората причина да не можем да се отървем от вредителите. Тя се състои в темповете им на размножаване, които наистина са плашещи. Един женски плъх може да роди до около 5 пъти годишно, като поколението средно наброява 7-10 малки. На всяко от новородените им отнема едва 5 седмици да достигнат полова зрялост, което означава, че от този момент те от своя страна започват да се възпроизвеждат. Простите сметки показват, че това са една бързо нарастваща популация в мащаб много по-голям, отколкото можем да преборим със стандартни средства.

Гризачи - размножаване. Тези вредители се размножават много бързо и раждат по 7 - 10 малки.

Дори да подходим рационално и да вземем комплексни мерки за унищожаване на мишките, това далеч не гарантира резултати. Това се дължи на факта, че тези видове вредители познават нашите навици много по-добре, отколкото ние познаваме техните. Те са изключително адаптивни и хитри животни с изострени сетива. Затова много често не успяваме да предвидим поведението им. По този начин губим много време, през което проблемът се задълбочава и съответно придобива все по-големи мащаби. Затова нека да обсъдим различните средства за борба с гризачите и техните особености.

Как да се справим с мишките?

Капани за гризачи

Несъмнено най-разпространеният начин за борба с мишки и плъхове са капаните. Те действат на механичен принцип. Съответно, даден капан може да се използва многократно, като само примамката трябва да се подменя. Този метод има своите предимства и недостатъци. От една страна, капаните основно биват два вида. Първият вид представлява клетка, в която е поставена примамка. Привлечено от миризмата на примамката, животното влиза вътре и задейства механизъм, който затваря вратата. Това е сравнително хуманен начин за дератизация. Един от недостатъците му е, че след това човек сам трябва да се отърве от уловения плъх, което е неприятна задача. Също така, мнозина избират съответно да умъртвят животното, което отменя хуманния аргумент в полза на този вид капани. По време на изваждането от клетката, плъхът може да ни захапе или да избяга, което също е сериозен риск.

Капан за гризачи тип клетка - това е един от видовете капани за гризачи.

Вторият тип капани представляват платформа с примамка и чувствителен механизъм, който се задейства при съприкосновение със стръвта. За разлика от предния вид капани, при този животното бива умъртвено на място от клопката, която се затваря. Както и при предния тип, за човека остава ангажимента да отстрани плъха и да зареди капана за следващия. Факт е обаче, че гризачите са толкова бързи, че понякога се измъкват преди задействането на механизма. Освен това, те опознават средата, която обитават и така в един момент свикват с опасността на капаните и започват да ги избягват. Това ги прави неефективни в дългосрочен план. Капани обикновено се използват за превенция в мази и тавански помещения. В този случай, те могат да се справят с първите индивиди-заселници, още преди да са успели да се възпроизведат.

Мишка заловена в механичен капан - примамена от заложената храна и при допир с нея, рамото на капана я притиска .

Отрова

Отровата е друг разпространен метод за унищожаване на мишки и плъхове. Тя много често се съчетава с капаните за комплексен подход. Тогава хората се надяват, че поне един от тези начини ще подейства и веднъж завинаги ще се отърват от гризещите неприятели. Отровата действително има своите преимущества по отношение на ефективност. Някои видове имат отложено действие, което не позволява на гризачите да разберат от какво умират. Така и останалите не могат да се предпазят и съответно спокойно ядат от отровата. Това определено увеличава потенциалната ефективност на метода многократно. Но за да се реализира този потенциал има допълнителни условия.

Отрова за гризачи - има различни видове, като структура, оформление и начин на действие.

Познават ли мишките поведението на хората?

Както вече споменахме, този вид вредители са труднопредвидими. Те притежават висока сетивност, която им позволява да се ориентират в обстановката доста лесно. Мишките знаят кои територии от дадено помещение или жилище обитаваме ние. Те са наясно с обичайните ни маршрути и поведението ни. Това обаче не може да се каже за хората. За нас се оказва изключително трудно да определим маршрутите на плъховете. Съответно, много често не поставяме отровата на правилните места и те въобще не стигат до нея. Друга често срещана грешка е да оставим собствената си миризма по примамката. Плъховете имат отлично обоняние, което им показва кои места стандартно носят човешка миризма и къде тя е признак на потенциална опасност. Това е още един начин, по който успяват да ни надхитрят.

Има много случаи, в които хората избират подходяща отрова и я залагат на правилните места. Въпреки това, мишките просто отказват да я консумират и продължават да се размножават със същите застрашителни темпове, докато хората се чудят къде допускат грешка. Освен това, отровата не винаги е подходящо средство за унищожаване на гризачи. Тя действително е опасна и към нея трябва да се подхожда внимателно и премерено.

Отровата за мишки представлява риск за домашните любимци и съответно следва да не се поставя в помещения, до които те имат достъп. Разбира се, трябва да споменем и проблемите с нейното съхранение, докато не я използваме. Тя трябва задължително да се съхранява извън досега на деца и домашни животни, както и да няма никакво съприкосновение с хранителни или козметични продукти. Това се оказва сериозно предизвикателство за мнозина. Тук е мястото да подчертаем, че с отровата за плъхове не трябва да се правят никакви компромиси, що се отнася до безопасността на хората и домашните животни.

Гризачи и тяхното поколение пренасят различни заразни болести за човека.

Ултразвукови устройства

Напоследък доста нашумяха различни ултразвукови устройства, чието предназначение е буквално да гонят гризачите. Тези устройства би трябвало да излъчват звук с определена честота, която е недоловима за човешкия слух. Гризачите обаче я усещат и изпитват непоносимост към нея. Това ги държи далеч от територията, на която устройството има обхват. На теория този метод звучи наистина безотказен. Вместо да се занимаваме с капани и да рискуваме с поставяне на отрова, можем просто да ги прогоним. Освен ефективен, този начин изглежда и най-хуманен от всички налични на пазара. И действително, ако методът работи безотказно, той с лекота би заменил останалите мерки за борба с плъховете.

ДДД защита от гризачи с ултразвук. Уреда излъчва такава честота, която не е вредна за човека, но дразни гризачите.

Има обаче един основен проблем с тези устройства. Той е, че тяхната ефективност трудно може да се провери. Да, ако просто няма гризачи, нито следи от такива, значи уредът работи перфектно. Но в повечето случаи следите просто намаляват. Това означава, че има известен ефект от уреда, но той не повлиява абсолютно всички плъхове. По този начин даваме поле за развитие на нови поколения, като просто понижаваме броя на представителите на старите. Проблемът с ултразвуковите устройства се състои в това, че не можем да предвидим техния обхват. Упоменатите квадратни метри, които той покрива, са приблизителни и има много фактори, които им влияят. Също така, устройствата не са подходящи за открити площи и полупокрити постройки, каквито обикновено има в селскостопанските обекти, които най-често се нуждаят от дератизация.

Професионални услуги за дератизация

Когато имаме проблем с мишки и плъхове, следва внимателно да преценим какви мерки можем да вземем, за да се справим успешно. При борбата с гризачите, целта ни е да се отървем от абсолютно всички. Затова и резултатите са или 100%, или нулеви. Както вече споменахме, съществуват различни способи за дератизация, които и сами можем да приложим. Хубаво е обаче, да съобразяваме условията правилно. В противен случай ще изгубим много време в неефективни решения. Междувременно, популацията на гризачите ще се увеличи неимоверно много. В крайна сметка, ще имаме по-голям проблем, отколкото в самото начало, когато сме решили да се заемем сами.

ДДД защита на външни площи от гризачи. При обработката на площи е необходимо специално оборудване.

Съвсем нормално е да опитаме да решим проблема си с наличните средства. В много случаи те помагат, понеже съответстват на условията. Ако обаче видим, че ситуацията излиза извън контрол, следва да потърсим помощ от специалисти. Опитът в областта и професионалните методи дават огромно предимство при унищожаването на мишките и плъховете.

Какво осигурява специализираната ДДД услуга ?

Специалистите по дератизация ще направят оглед на засегнатите площи и ще преценят как да подходят. Те ще проучат маршрута и поведението на гризачите и ще насочат усилията си към правилните места. По този начин няма да изгубим повече ценно време, през което проблемът се задълбочава.

Освен това, професионалните ДДД услуги осигуряват и ефективна превенция. Тя е необходима както за жилищни, така и за търговски помещения. В жилищните площи, наличието на гризачи представлява сериозен здравословен проблем. Те са преносители на опасни бактерии, които влизат в контакт с храна, санитарни помещения и ежедневните ни вещи. Когато става въпрос за територии за Вашия бизнес, проблемът придобива нови мащаби. Производствените помещения, складовете и фермите търпят огромни загуби при наличието на гризачи. Те са свързани на първо място с негодни продукти, които са влезли в контакт с мишките. Освен това, собствениците понасят сериозни санкции, ако допуснат подобна ситуация. Нерядко се стига до прекратяване на дейността от такива помещения и дори отнемане на разрешителни. Това означава огромни суми в пропуснати ползи и съответно ужасяващи разходи.

ДДД услуги с професионално оборудване за ДДД защита от гризачи на открити и закрити площи.

Професионалистите в областта на дератизацията осигуряват надеждна и ефективна обработка на площите в съответствие със стандартите и изискванията. Те имат комплексен подход, който започва с анализ на ситуацията и оглед на помещенията. Едва след това се преминава към изготвяне на план за унищожаване на гризачите, който отговаря на мащабите на проблема. Специалистите са наясно с особеностите на дадения случай. Те ще разберат защо усилията до момента не са дали резултати и ще модифицират подхода си съобразно това. Най-важното е, че техните услуги са не само ефикасни, но и навременни. Те ще реагират в най-кратки срокове и бързо ще организират дейностите по дератизация. Точно затова, изборът на професионална помощ за борба с гризачите ще Ви спести много разходи и ще реши проблема по най-ефективния и безопасен начин.

ДДД услуги - Саниста ВИП

Оставете своя отговор

Обадете ни се!

Използваме бисквитки, за да ви гарантираме най-доброто възможно преживяване на сайта ни.

Настройки за поверителност

Когато посещавате даден сайт, той може да запазва информация във Вашия браузър, най-често под формата на бисквитки. Тук можете да управлявате кои услуги имат право да събират информация за Вас на този сайт.

Деактивирай всички услуги
Активирай всички услуги